Harry de Olde en Reint Wobbes, Wij hopen dat ’t u goed mag gaan

 6,50

Beschrijving

De Groninger kerken, kerkhoven een begraafplaatsen zijn buitengewoon rijk aan grafverzen. Van de zeventiende eeuw tot in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn er vele honderden gemaakt. De auteurs, die al jaren vertrouwd zijn met de Groninger graftekens en hun opschriften, maakten een beredeneerd keuze uit de negentiende-eeuwse verzen op de grafstenen van de kerkhoven in Garmerwolde, Noorddijk en Middelbert.

 

Philip Elchers adopteert Raster Reeks

De Raster Reeks is een serie eenvoudige boekjes met als inhoud kleine onderwerpen betreffende de Groningse schriftcultuur in de breedste zin van het woord. De reeks begon als nieuwjaarsgeschenk voor het grafische bedrijf Raster Prepress in Groningen. Het was een samenwerkingsproject tussen dit bedrijf en ontwerpbureau Ekkers & Paauw. De boekjes (19,5 x 12 cm) verschenen onder het imprint Omnia Uitgevers. Onlangs gaf Raster Prepress te kennen te willen stoppen met haar ondersteuning aan de reeks, omdat gekozen werd voor andere publicitaire middelen.

En alhoewel er tot nu toe nog maar drie deeltjes verschenen, bleek de serie – hoe bescheiden de opzet ook was – buitengewoon succesvol. Dat had vooral te maken met de aansprekende onderwerpen, de kwaliteit van inhoud en uitvoering, en niet in de laatste plaats door de vriendelijke prijs waarvoor ze op verschillende plekken op de toonbank werden aangeboden als ‘leuk meenemertje’.
Toen onlangs de mogelijkheid zich voordeed om een vierde deeltje te maken en dit idee door de recente ontwikkelingen bijna in het water viel, wierp Philip Elchers zich op om de reeks te adopteren.