Beste Groninger Boek 2010

Philip Elchers wint prijs: Beste Groninger Boek 2010:
Ooit gebouwd voor altijd

Jury-voorzitter Louis Stiller maakte tijdens het prozafestival Het Grote Gebeuren bekend dat het Beste Groninger Boek in de categorie non-fictie dit jaar is gewonnen door Stichting Uitgeverij Philip Elchers met de uitgave Ooit gebouwd voor altijd – 40 jaar Stichting Oude Groninger Kerken.
Al in de shortlist van de genomineerden becommentarieerde de jury deze uitgave op een veelbelovende wijze: ‘De originele benadering van een thema, dat gemakkelijk oubollig had kunnen zijn. Door de vele verschillende stemmen is het boek in alle opzichten zeer gevarieerd en bijzonder rijk − ook in de uitvoering van vormgeving en druk.’

Het eigenzinnige en rijk uitgevoerde boek werd bedacht en ontwikkeld door Flip Ekkers in opdracht van de jubilerende Stichting Oude Groninger Kerken, die al sinds 1969 het grootste deel van het – vaak middeleeuwse Groninger religieuze erfgoed – restaureert, beheert en weer voor actief eigentijds gebruik beschikbaar stelt.
De prijs die Philip Elchers met deze uitgave heeft gekregen is evengoed een prijs voor de Stichting Oude Groninger Kerken, die in haar opdrachtformulering indertijd al aangaf dat bij het gewenste jubileumboek geen obligate opzet gewenst was. En dat is het dus ook niet geworden, zoals bleek toen de uitgave vorig jaar rond de feestelijkheden van de Stichting werd gepresenteerd.
Maar het predikaat Beste Groninger Boek is natuurlijk een extra toef slagroom op de feestelijke taart van de jubilerende Stichting Oude Groninger Kerken.

Continue Reading →