Cees Hofsteenge, Martens – schilder, dichter

 7,50

Beschrijving

Wat velen niet weten, is dat de schilder George Martens ook dichter was. In kleine kring las Martens voor uit eigen werk. Slechts een enkel gedicht werd gepubliceerd, de meeste werden in een sigarendoos bewaard.
In het Ploeg Jaarboek 2003 wordt de bijzondere vriendschap tussen en zanger en tekstschrijver Alex de Haas aangehaald.
Van De Haas stamt het plan om Martens’ gedichten uit te geven, waarbij hij zelf de illustraties zou verzorgen. De bundel is er echter nooit gekomen.
Van Martens zijn dertig gedichten bewaard gebleven en Cees Hofsteenge selecteerde nu de teksten en beeldend werk en nam het initiatief voor de uitgave Martens – schilder, dichter naar een idee van Rob Martens.
De uitgave zal het vierde deel vormen in de Raster Reeks, waarin op wetenschappelijk verantwoorde wijze aandacht wordt besteed aan deelaspecten van de Groninger schriftcultuur in de breedste zin van het woord.

 

Philip Elchers adopteert Raster Reeks

De Raster Reeks is een serie eenvoudige boekjes met als inhoud kleine onderwerpen betreffende de Groningse schriftcultuur in de breedste zin van het woord. De reeks begon als nieuwjaarsgeschenk voor het grafische bedrijf Raster Prepress in Groningen. Het was een samenwerkingsproject tussen dit bedrijf en ontwerpbureau Ekkers & Paauw. De boekjes (19,5 x 12 cm) verschenen onder het imprint Omnia Uitgevers. Onlangs gaf Raster Prepress te kennen te willen stoppen met haar ondersteuning aan de reeks, omdat gekozen werd voor andere publicitaire middelen.

En alhoewel er tot nu toe nog maar drie deeltjes verschenen, bleek de serie – hoe bescheiden de opzet ook was – buitengewoon succesvol. Dat had vooral te maken met de aansprekende onderwerpen, de kwaliteit van inhoud en uitvoering, en niet in de laatste plaats door de vriendelijke prijs waarvoor ze op verschillende plekken op de toonbank werden aangeboden als ‘leuk meenemertje’.
Toen onlangs de mogelijkheid zich voordeed om een vierde deeltje te maken en dit idee door de recente ontwikkelingen bijna in het water viel, wierp Philip Elchers zich op om de reeks te adopteren.