Informatie

Philip Elchers

uitgeverij van kunst, cultuurhistorie en literatuur

Philip Elchers is een non-profit uitgeverij van literatuur, beeldende kunst en cultuurhistorie, en staat een ondernemingsgerichte aanpak van publiceren en produceren van boeken voor. Daarbij initieert zij zelf projecten en omarmt die van derden die voldoen aan zakelijke en artistieke criteria.
De bij een project te genereren baten (inkomsten uit verkoop en aanvullende fondswerving) vloeien terug in de stichting ten gunste van lopende en nieuwe initiatieven.
De uitgever neemt in beginsel zelf initiatief maar wil uitdrukkelijk ook openstaan voor initiatiefnemers van buitenaf. Dat kunnen individuele personen en organisaties, instellingen of bedrijven zijn.

De op deze website gepresenteerde projecten betreffen enkelvoudige of meerdelige boekuitgaven die in een eenmalige, beperkte oplage werden geproduceerd. Daarbij werden de hoogste maatstaven gehanteerd bij de fysieke uitvoering: hoogwaardig drukwerk, bindwerk, papier en afwerking. Vanzelfsprekend geldt voor de inhoud hetzelfde: alleen artistiek interessante en vaak ook maatschappelijk prominente auteurs en kunstenaars worden geëngageerd voor bijdragen.

Hiernaast bestaat de mogelijkheid uw eigen specifieke wensen op maat in opdracht te realiseren. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u per e-mail vrijblijvend contact met ons opnemen met een vraag of voor een afspraak.

> Interview met Flip Ekkers:
Hoe functioneel kan een boek zijn?