Frank Meijer, De stenen letters van Aduard

 5,50

Beschrijving

Hierin wordt ingegaan op het fenomeen van keramieken letterstenen, die tevoorschijn kwamen uit opgravingen in en rond de ziekenzaal uit 1297 van het voormalig cisterciënzerklooster in Aduard, ook wel bekend als de Abdijkerk Aduard. Meijer ging op onderzoek uit en probeerde onder andere te ontdekken waar de stenen voor dienden.

 

Philip Elchers adopteert Raster Reeks

De Raster Reeks is een serie eenvoudige boekjes met als inhoud kleine onderwerpen betreffende de Groningse schriftcultuur in de breedste zin van het woord. De reeks begon als nieuwjaarsgeschenk voor het grafische bedrijf Raster Prepress in Groningen. Het was een samenwerkingsproject tussen dit bedrijf en ontwerpbureau Ekkers & Paauw. De boekjes (19,5 x 12 cm) verschenen onder het imprint Omnia Uitgevers. Onlangs gaf Raster Prepress te kennen te willen stoppen met haar ondersteuning aan de reeks, omdat gekozen werd voor andere publicitaire middelen.

En alhoewel er tot nu toe nog maar drie deeltjes verschenen, bleek de serie – hoe bescheiden de opzet ook was – buitengewoon succesvol. Dat had vooral te maken met de aansprekende onderwerpen, de kwaliteit van inhoud en uitvoering, en niet in de laatste plaats door de vriendelijke prijs waarvoor ze op verschillende plekken op de toonbank werden aangeboden als ‘leuk meenemertje’.
Toen onlangs de mogelijkheid zich voordeed om een vierde deeltje te maken en dit idee door de recente ontwikkelingen bijna in het water viel, wierp Philip Elchers zich op om de reeks te adopteren.