Sietse van der Hoek e.a., Ooit gebouwd voor altijd

 25,00

Beschrijving

Ooit gebouwd voor altijd schetst het veelkleurige portret van de Stichting Oude Groninger Kerken bij haar veertigste jubileumjaar.
Op caleidoscopische wijze laat het u de geschiedenis, het heden en de toekomst van de organisatie zien, lezen en beleven. Ooit gebouwd voor altijd bestaat uit een boek met dvd en een uniek, los bijgevoegd jubileumcadeau.

Het boek bevat negenendertig korte en toegankelijke artikelen van wetenschappelijke, journalistieke, opiniërende, verhalende en beschouwende aard, met veel prachtige foto’s en illustraties.
Behalve vanuit een klassieke indeling in drieën –begin, ontwikkeling en nu – worden steeds dezelfde dertien thema’s belicht vanuit de even klassieke indeling in tweeën: de feitelijke laag en de belevingslaag. De ‘feitelijke’ bijdragen, verzorgd door maar liefst zesendertig verschillende auteurs, zijn door Sietse van der Hoek elk voorzien van een tegenhanger op belevingsniveau.

Dat levert in totaal negenendertig duetten op waarin het abstracte tegenover het concrete wordt gesteld, het hemelse tegenover het aardse, het verhevene tegenover het dagelijkse. Het tegelijk grondige en luchtige karakter wordt nog eens versterkt door de grote verscheidenheid aan auteurs van allerlei disciplines die aan de uitgave meewerkten. De inhoud is de moeite waard voor wetenschappers en geïnteresseerd publiek, maar ook buitengewoon aantrekkelijk bij vluchtiger lezing.

De luxe uitgevoerde uitgave bestaat uit:

• een in half mat gelamineerd papier en bedrukt linnen gebonden boek, voorzien van foliedrukwerk op voor- en achterzijde, met 192 pagina’s binnenwerk met een staand formaat van circa 33 x 24,5 cm, geheel uitgevoerd in fullcolour op 150 grams mat opdikkend mc-papier
• een dvd met documentaire, die achterin het boek is opgenomen
• het jubileumcadeau Boek voor altijd, dat los is meegesealed (zie hieronder).

De uitgave wordt geproduceerd in een eenmalige oplage van 2.000 exemplaren, waarvan hoe dan ook geen herdruk zal verschijnen. De uitgave verscheen op 14 november 2009.

Een boek waarvan je als uitgever alleen droomt het ooit te kunnen realiseren

‘In de zomer van 2007 nodigde directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken Peter Breukink mij uit een concept te bedenken voor een jubileumboek ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de stichting.
Het moest wat hem betreft vooral niet alleen maar over de oude kerken in Groningen gaan. Het zou recht moeten doen aan de complete cultuur rond de stichting.
Nu ruim twee jaar verder staan we aan de vooravond van de verschijning van het resultaat hiervan en kan ik constateren dat het gelukt is. Dankzij alle enthousiaste meewerkenden is het zo’n ontzettend gevarieerd en rijk geheel in woord en beeld geworden. Met recht staat bovenaan de aanbiedingsfolder: “Het mooiste cadeau voor onze veertigste verjaardag”.’
Flip Ekkers, uitgever

 

Het jubileumcadeau Boek voor altijd, dat los is mee gesealed.

Dr. Ad Leerintveld, conservator Namiddeleeuwse Handschriften bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, was een van de sprekers tijdens de presentatie van Ooit gebouwd voor altijd en zei ondermeer over het bij de uitgave geleverde hedendaagse getijdenboekje: ‘Het is een heel sterk concept dat Flip Ekkers hier tot uitvoering heeft weten te brengen. Ik wens hem en u allen veel geluk met dit moderne getijdenboek, dit boek voor altijd, dat in opzet en uitvoering heel de mens presenteert van geboorte naar dood, in natuur en cultuur, in lijden en geluk’.