Gerrit Krol

Enige resultaat

 • Diverse auteurs en kunstenaars, Boek voor Altijd

   16,50

  Het Boek voor Altijd wil een hedendaags equivalent van het middeleeuwse getijdenboek zijn, weliswaar niet expliciet religieus maar wel oproepend tot contemplatie.
  Het werk werd ontworpen met het ene been in de middeleeuwen en het andere in de hedendaagse tijd. Dat resulteerde in een originele structuur die gebaseerd is op de oude traditie van het getijdenboek.
  Het poëtisch proza spreekt de lezer aan de hand van een aantal existentiële kernthema’s direct aan en deze op na te denken over zijn bestaan in voor en tegenspoed.
  Het is een unieke uitgave, die door zijn aard, inhoud en beeld een hoogtepunt vormt binnen het fonds van Philip Elchers.