Beste Groninger Boek 2010

Philip Elchers wint prijs: Beste Groninger Boek 2010:
Ooit gebouwd voor altijd

Jury-voorzitter Louis Stiller maakte tijdens het prozafestival Het Grote Gebeuren bekend dat het Beste Groninger Boek in de categorie non-fictie dit jaar is gewonnen door Stichting Uitgeverij Philip Elchers met de uitgave Ooit gebouwd voor altijd – 40 jaar Stichting Oude Groninger Kerken.
Al in de shortlist van de genomineerden becommentarieerde de jury deze uitgave op een veelbelovende wijze: ‘De originele benadering van een thema, dat gemakkelijk oubollig had kunnen zijn. Door de vele verschillende stemmen is het boek in alle opzichten zeer gevarieerd en bijzonder rijk − ook in de uitvoering van vormgeving en druk.’

Het eigenzinnige en rijk uitgevoerde boek werd bedacht en ontwikkeld door Flip Ekkers in opdracht van de jubilerende Stichting Oude Groninger Kerken, die al sinds 1969 het grootste deel van het – vaak middeleeuwse Groninger religieuze erfgoed – restaureert, beheert en weer voor actief eigentijds gebruik beschikbaar stelt.
De prijs die Philip Elchers met deze uitgave heeft gekregen is evengoed een prijs voor de Stichting Oude Groninger Kerken, die in haar opdrachtformulering indertijd al aangaf dat bij het gewenste jubileumboek geen obligate opzet gewenst was. En dat is het dus ook niet geworden, zoals bleek toen de uitgave vorig jaar rond de feestelijkheden van de Stichting werd gepresenteerd.
Maar het predikaat Beste Groninger Boek is natuurlijk een extra toef slagroom op de feestelijke taart van de jubilerende Stichting Oude Groninger Kerken.

De jury motiveerde de keuze voor dit boek als volgt:
‘De jury van de prijs voor het Beste Groninger Boek 2010 wil dit prachtwerk graag ten voorbeeld stellen
aan andere instellingen,
die jubilea in het vooruitzicht hebben en in dat kader denken aan een boekuitgave.’


Uit het juryrapport:

‘Een jubileumboek – kan het saaier? Een inleiding door de voorzitter, foto’s van het eerste bestuur en van opvolgers, verslagen van activiteiten van de stichting en verhalen over de gebouwen die ze beheert. Hier en daar een leuk bedoelde anekdote, wat cijfers over inkomsten en uitgaven, een woord van dank aan de donateurs en aan de intekenaren. En dan heb je het wel. Het winnende boek in de categorie non-fictie doet dit allemaal niet. Ooit gebouwd voor altijd, het boek dat najaar 2009 uitkwam bij het veertigjarig bestaan van de Stichting Oude Groninger Kerken, is een bijzonder fraai uitgegeven boek van te maken dat in zijn veelvormigheid volkomen recht doet aan het rijke palet aan bezittingen van de jubilerende stichting.

Een vijfkoppige redactie werkte het oorspronkelijke idee van Flip Ekkers prachtig uit. De romp van het boek wordt gevormd door een doorlopend verhaal van Sietse van der Hoek, dat telkens een spiegelbeeld vormt van een paragraaf, geschreven door één van de vele specialisten op het terrein van kerkelijke of monumentale kunst en architectuur.

(…) Al met al blijft (…) het beeld hangen van een boek dat met zijn rijke illustraties niet alleen een schitterend voorwerp voor op de salontafel of in de boekenkast is, maar ook een boek dat het verdient om goed gelezen te worden. De jury van de prijs voor het Beste Groninger Boek 2010 wil dit prachtwerk graag ten voorbeeld stellen aan andere instellingen, die jubilea in het vooruitzicht hebben en in dat kader denken aan een boekuitgave.

Dames en heren, het beste Groninger boek 2010, categorie non-fictie is geworden: Ooit gebouwd voor altijd, 40 jaar Stichting Oude Groninger Kerken.’