Sophia van den Dobbelsteen, Zien waar je bent geweest

 19,95

De uitgave Zien waar je bent geweest is een gebonden uitgave met hardcover in halflinnen en halfpapier en verschijnt in een eenmalige oplage van 250 exemplaren, waarvan de eerste 100 zijn genummerd.
Het binnenwerk telt 58 pagina’s binnenwerk, heeft geïntegreerde schutbladen en heeft een vierkant formaat van ca 22 x 22 cm.

Beschrijving

‘Op een voor mij cruciaal punt in mijn loopbaan krijg ik van heel dichtbij met de dood te maken. Ik mag aanwezig zijn bij het overlijden van iemand die me heel na aan het hart ligt, mag meedenken over de vorm waarin afscheid genomen wordt. Een proces dat me meer dan dierbaar wordt. En mijn ogen opent voor de belangrijke rol die een uitvaartverzorger voor nabestaanden kan vervullen. Ik ga op onderzoek uit en kom in de mij onbekende wereld van de uitvaart terecht. Ik word uitvaartverzorger en ritueelbegeleider bij afscheid.’

Zo beschrijft Sophia van den Dobbelsteen de start van Zirkoon, het bedrijf voor uitvaartverzorging en -begeleiding dat zij tien jaar geleden heeft opgericht. Ze schreef in die afgelopen tijd vele verhalen over de indringende ervaringen die zij in haar werk als uitvaartverzorger heeft opgedaan.
Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Zirkoon Afscheidsbegeleiding zijn de mooiste in dit boek bijeengebracht en gecombineerd met beeldende of tekstuele bijdragen van kunstenaars waarmee Sophia een speciale relatie heeft.

De verhalen in het boek vormen een interessante, soms hilarische, maar altijd ontroerende verzameling. Ze zijn bedoeld ‘om te herinneren en soms ook te troosten, om een inkijkje te geven in mijn manier van werken, om te inspireren. Om bewustwording van al die mooie momenten die er zijn in een periode van verlies en verdriet.’
Sophia van den Dobbelsteen schrijft met grote empathie en compassie over degenen die een overleden geliefde betreuren, en tevens met veel respect ook voor de overledene zelf. Uit alle verhalen spreekt een sterke drive om haar cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen en van dienst te zijn, met veel gevoel voor wie zij zijn en wat voor hen belangrijk is.
Zij bezit het vermogen om alle soorten mensen in hun eigen waarde te laten en aan te sluiten bij hun eigen cultuur en wensen.
De verhalen bieden een rijke schakering aan sferen en culturen, maar wat ze bindt is de warmte waarmee ze zijn opgetekend door Sophia van den Dobbelsteen. De bijdragen van de verschillende kunstenaars verdiepen, verluchten of voegen iets toe, al naar gelang hun aard en medium.
Een grote verdienste van een boek als dit is ook dat er en passant allerlei realiteiten rondom dood en sterven op een vanzelfsprekende manier aan de orde komen. Dat zal ongetwijfeld voor veel mensen als een eye opener werken: zo kan het dus ook.

De beeldende en tekstbijdragen, die alle als thema ‘de onlosmakelijke relatie tussen het leven en de dood’ hebben, zijn van allerlei aard: zoals een gedicht, een kunstwerk, een foto, een kort verhaal of een lijst met troostende muziek.
De bijdragen werden geleverd door:  Dianne Bakker – kunstenaar in beeld en woord, Henk van Bennekum – beeldend kunstenaar, Ellen Brouwers – toegepast ontwerper/beeldend kunstenaar, Els van Dinteren – dichter, Ro van Doesburg – dichter/boekhandelaar, José Doodkorte – musicus en koordirigent, Jacqueline Gijsberts – fotograaf, Cora de Kok – autonoom en toegepast kunstenaar, Anna Nijdam – beeldend kunstenaar, Hans Rademaker – ontwerper van vernieuwende uitvaartartikelen, René Vlasblom – edelsmid en kunstenaar en Matty de Vries – kunstenaar en dichter.

De uitgave Zien waar je bent geweest is een gebonden uitgave met hardcover in halflinnen en halfpapier en verschijnt in een eenmalige oplage van 250 exemplaren, waarvan de eerste 100 zijn genummerd.
Het binnenwerk telt 58 pagina’s binnenwerk, heeft geïntegreerde schutbladen en heeft een vierkant formaat van ca 22 x 22 cm.