Ploeg Jaarboek 2006

 22,50

Beschrijving

Stichting De Ploeg werd in 1982 opgericht en kwam voort uit de Commissie De Ploeg die vier jaar eerder was geformeerd met als doel fondsen te werven teneinde de Ploegcollectie van het Groninger Museum aan te vullen met ontbrekende topstukken. Het werk bleef eigendom de stichting van en gaf ze aan het museum in bruikleen. Inmiddels omvat de collectie van Stichting De Ploeg meer dan zevenhonderd werken, variërend van tekeningen, grafiek en schilderijen tot beschilderde gebruiksvoorwerpen.

In dit jaarboek beschrijft Doeke Sijens de verwervingsgeschiedenis van Stichting De Ploeg en het karakter van de verzameling. Bovendien wordt in gegaan op de geschiedenis van de Ploegcollectie van het Groninger Museum. Behalve aan deze openbare collecties wordt in dit jaarboek aandacht besteed aan verschillende particuliere verzamelingen.

Chris Ongering, Herman van Teerns en Pit van Loo behoren tot de belangrijkste collectioneurs die kort na de Tweede Wereldoorlog hun verzamelingen opzetten. De twee collecties van Ongering en Teerns raakten na het overlijden van de verzamelaars verspreid, Van Loo liet zijn Ploegcollectie na aan Stichting De Ploeg. Sinds de jaren zestig en in het bijzonder de jaren zeventig, toen ook de kunsthandel De Ploeg ‘ontdekte’, raakten steeds meer verzamelaars geïnteresseerd in De Ploeg. Onder hen bevinden zich Hans Overtoom en zijn zonen Henri en Tim, Wim Koops en Theo Niemeijer.

Het Ploeg Jaarboek 2006 verscheen in een eenmalige oplage in een genaaid/ gebonden uitvoering • geheel in kleur met hardcoveromslag voorzien van foliedrukwerk • 108 pagina’s binnenwerk • formaat 24,5 x 17,5 cm