Menno van Heumen, Boom der kennis

 16,50

In zijn eerste bundel Bewegend hout uit 2017 liet Van Heumen zien dat het schaakspel een mooie metafoor kan zijn voor het menselijk bestaan.
In Boom der kennis is geïnspireerd op de natuurkunde. In drie delen worden de wetten de krachten en de elementen vanuit een dichterlijk perspectief bekeken.

Het zijn deze wetmatigheden van de natuurkunde, die richting geven aan hoe hij zichzelf en de mensen om hem heen wil zien en afschilderen.

Beschrijving

Meer nog dan zijn eerste uitgave Bewegend hout is Boom der kennis veelkleuriger en veellageriger. Van Heumen heeft de vrijheid genomen om het geheel van alle elementen op een bijzondere manier vorm te geven en te ordenen.
Het levert een avontuurlijk boekwerk op, waar de lezer niet zomaar op uit is gekeken.
In zijn verantwoording schrijft Van Heumen:
Alles is natuurkunde. Zelfs het bestaan van ieder mens is een meer toevallige en tijdelijke samenkomst van oerstof en het tedere spel van de natuurkrachten.

Als sinds zijn kindertijd is Van Heumen gefascineerd over hoe de natuur werkt en in elkaar zit.

De wetten der natuurkunde zijn tijdloos, onveranderlijk geldend gedurende het bestaan van het heelal, en alles wat zich daarbinnen bevindt. Ze kennen geen einde of een begin.

Niet alleen hoe verschijnselen zoals licht en geluid werken, maar ook zwaartekracht, elektriciteit en de beweging van de planeten. Al deze verschijnselen worden beschreven als natuurkundige wet met een wiskundige formule.

Deze wetten vormen voor mij een geweldige inspiratiebron om zowel iets te vertellen over de wetten zelf, als ook over de meer persoonlijke betekenis die zij voor mij hebben of over mijn eigen blik daarop.

Natuurkunde gaat over alle processen in het bestaan. ’Natuurkunde is overal.’

Om die reden heeft hij de wetten als een boom van kennis vormgegeven. En geeft daarmee inzicht in hoe de natuur door de mens begrepen kan worden.

Uiteindelijk zal blijken dat hoe verder we afdalen in de materie, hoe minder we ervan begrijpen.

Van Heumen besluit zijn bundel met het gedicht ‘Vooruitzicht op een einde’, waaruit het volgende citaat:

zoals ik rende over het duin
om als eerste de zee te zien
golvende witte toppen

en met de wind keek ik mee
wat kwam er allemaal wel
niet voorbij

wat ik maar zeggen wil
uitzicht is ook maar een gedachte

De gebonden uitgave Boom der kennis verscheen in een eerste oplage van 150 exemplaren en heeft een staand formaat van ca 21 x 15 cm.
Het binnenwerk telt 68 pagina’s, is geïllustreerd met bijpassende ‘illustraties’ en werd gedrukt in kleur op 120 grams ivoorgetint zuurvrij hvo.