Klaas Koops, Lof der talenten – 183 portretten

 35,00

In Lof der talenten portretteert en beschrijft Klaas Koops (1949), sinds 2011 werkzaam als kunstschilder, maar liefst 183 mensen die in meer of mindere mate in zijn leven van betekenis zijn geweest en die hij waardeert om een bepaald talent dat zij bezitten.

Ondanks de hoofdrol die de getalenteerden erin spelen is Lof der talenten vooral een persoonlijke uitgave van Klaas Koops geworden.

Let op > Deze uitgave verschijnt 28 oktober a.s. maar u kunt nu al een exemplaar bestellen.

Beschrijving

Mede geïnspireerd door een van zijn favoriete dubbeltalenten – de geboren en getogen Assenaar Louis Albert Roessingh (1873-1951) was net als Koops zelf zowel schilder als dichter – stelde Klaas Koops met Lof der talenten een eigenzinnig album amicorum samen. Want niet de ‘vrienden en bekenden’ leverden tekst en beeld aan, maar hijzelf maakte die keuze.

Mijn rondgang is er een langs talentvolle medemensen met wie ik een moment of langer heb mogen verkeren – van een korte ontmoeting bij een benzinepomp tot een decennialange samenwerking – en die ik vooral respecteer om hun talent.

Zijn subjectieve keuzes vormen op zich een portret van de eeuw waarin Koops opgroeide en zijn werkzame leven had.

Daar ik heb gewoond en gewerkt in Drenthe, Groningen en Fryslân betreffen veel portretten personen uit het Noorden des lands. Door mijn jarenlange landelijke bestuurlijke activiteiten passeren evenwel ook veel min of meer bekende Nederlanders de revue.

Zijn fascinatie geldt met name de combinatie van aanwezige talenten. Juist door die combinatie vallen mensen op en worden ze herinnerd.

Uitvoering boek
Het kloeke, genaaid gebonden hardcover boek verschijnt in een eenmalige oplage van slechts 250 exemplaren. Er zal dus geen herdruk verschijnen.

Het heeft een staand formaat van ca 24 x 17 cm, telt 446 pagina’s binnenwerk en is geheel uitgevoerd in full colour. Het is gedrukt op 115 grams 1.3 opdikkend mat, ivoor getint FSC mc. De luxe boekband, in zwart bedrukt op hetzelfde ivoor getinte papier is krasvast mat gelamineerd en voorzien van foliedrukwerk.

PRESENTATIE
De uitgave 
Lof der talenten verschijnt en wordt feestelijk gepresenteerd op vrijdag 28 oktober 2022 in Museum Belvédère in Heerenveen.
Als u hierbij aanwezig wilt zijn, meldt u zich dan aan via een mailtje naar info@klaaskoops.nl. U ontvangt vervolgens een bevestiging van uw aanmelding. Let op: er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

NU AL BESTELLEN
Maar u kunt het boek nu ook al bestellen. Bij voorintekening ontvangt u vanaf 1 november a.s. een door de auteur gesigneerd exemplaar.
U kunt bij uw bestelling aangeven of u het boek vanaf dinsdag 1 november komt ophalen in de winkel van Philip Elchers of dat u het per post toegestuurd wilt krijgen.