Jeroen Goudeau, Nicolaus Goldmann (1611-1665) en de wiskundige architectuurwetenschap

 59,50

Beschrijving

Toen Jeroen Goudeau in 1988 op Nicolaus Goldmann afstudeerde aan de Universiteit Leiden bleek de ‘kwestie’ Goldmann zo intrigerend, dat Goudeau er een promotieonderzoek aan wijdde.

De in Leiden werkzame Goldmann ontwikkelde een uniek wiskundig systeem voor het ontwerpen van vele gebouwentypen zoals huizen, buitenplaatsen, openbare gebouwen en kerken. Hij kende het antieke geschrift van Vitruvius als geen ander en voorzag de zuilentheorie van een nieuwe systematiek. Ook schreef hij over – in een tot nu toe geheel onbekende verhandeling – de ideale stad.

De modern-wetenschappelijke wijze waarop hij zijn denkbeelden presenteerde, is uniek in zijn tijd.

In dit boek beschrijft Goudeau leven en werk van Nicolaus Goldmann in de brede context van diens culturele en wetenschappelijke milieu. Binnen dit kader komen vele geleerden, veelsoortige boeken en verschillende Europese teksttradities aan de orde.

Jeroen Goudeau promoveerde niet alleen cum laude met zijn proefschrift, maar won vervolgens de Karel van Manderprijs voor het Beste Oorspronkelijke Nederlandstalige Architectuurboek van 2000-2005. De jury was unaniem in haar oordeel dat Goudeau erin geslaagd was een gloedvolle intellectuele biografie van de architectuur-wetenschapper Nicolaus Goldmann te hebben geschreven, die het predicaat ‘definitief’ zou mogen dragen.