Chris Herenius en Sara van Epenhuysen, Schilderen en zien

 10,00

De uitgave Schilderen en zien met werk van Chris Herenius en Sara van Epenhuysen (waaraan twee werken van Martin Tissing zijn toegevoegd) is meer dan een verzameling afbeeldingen.
In dit subtiel uitgegeven boekje hebben zij eigen losse teksten en aforismen aan de afbeeldingen verbonden. En wel op zo’n manier dat je het boek ‘zelf weer als een kunstwerk kunt zien, als een bijzondere combinatie van schilderen, schrijven en uitgeven’.

Beschrijving

De uitgave Schilderen en zien met werk van Chris Herenius en Sara van Epenhuysen (waaraan twee werken van Martin Tissing zijn toegevoegd) is meer dan een verzameling afbeeldingen.
In dit subtiel uitgegeven boekje hebben zij eigen losse teksten en aforismen aan de afbeeldingen verbonden. En wel op zo’n manier dat je het boek ‘zelf weer als een kunstwerk kunt zien, als een bijzondere combinatie van schilderen, schrijven en uitgeven’.

Op het omslag van het boek is alleen de volgende tekst te lezen:

Chris Herenius en
Sara van Epenhuysen
schilderden niet wat zij zagen
maar gingen zien wat zij schilderden.
Hun schilderijen tonen wat ze deden
en niet wat er was.

Het boek begint met een inleiding van Sara van Epenhuysen waarin zij de lezer betrekt bij de vraag die beide kunstenaars fascineert: ‘Wat zien we op een schilderij?’
Dit doet zij door de lezer als het ware bij de hand te nemen en het hele gebied te verkennen dat met deze vraag wordt opgeroepen. Wat zien we eigenlijk als we naar een schilderij kijken? Wat is de rol van de schilder en wat die van de kijker?
Sara van Epenhuysen: ‘Imiteert een schilder de werkelijkheid en beleeft een kijker dan diezelfde werkelijkheid via de afbeelding? Hoe dat ook zij, het is in elk geval zo dat een subtiel geschilderd veertje een schilderij is en geen imitatie van het echte veertje. Een schilderij is en blijft een reactie van een schilder op iets dat hem of haar bewoog.’
Het gaat er niet alleen om wat de schilder doet, ook de kijker heeft een wezenlijk aandeel in het ‘zien’ van een schilderij:

Het is de kijker zelf die,
al dwalend over een beeldvlak,
niet iets registreert
maar iets beleeft.

Na aandachtige lezing van de tekst ben je helemaal klaar voor de perceptie van de afbeeldingen die in het tweede deel van de uitgave getoond worden. De afbeeldingen zijn gecombineerd met teksten die uitdrukkelijk geen titels willen zijn, maar ‘uitspraken die te denken geven over het verschijnsel: schilderen naar de waarneming’.

Achterin de uitgave is een overzicht van alle getoonde schilderijen te vinden met de gegevens van maker, titel, jaartal, materiaal en afmeting.

De gebonden uitgave Schilderen en zien heeft een staand formaat van 21 x 15 cm, telt 52 pagina’s binnenwerk en verschijnt in een eenmalige door beide kunstenaars gesigneerde en genummerde oplage van 200 exemplaren.