Bert Hemsteede, Getekend voor gesprek – verslag van een psychotherapie

 32,50

Beeldend kunstenaar en gepensioneerd docent tekenen Bert Hemsteede worstelde tijdens zijn leven met seksueel misbruik in zijn jeugd. Het maakte dat hij eigenlijk twee levens leefde: slechts enkelen wisten van het misbruik.

‘Dat wat me raakte en wat ik voelde verborg ik zo goed mogelijk. En hoe beter dat lukte, des te meer raakte ik het zicht op mezelf kwijt.’

In 2021 kon hij een lange periode van therapie afsluiten met weer voldoende grip op zijn leven.

Beschrijving

Bert Hemsteede besloot dit wezenlijke aspect van zijn levensgeschiedenis openbaar te maken en koos daarbij voor een rijk geïllustreerde boekvorm.

‘Dit is het verhaal wat ik wil vertellen. Over hoe het weer goed kwam met mij. Het is geen gemakkelijk verhaal, maar wel een waar verhaal.
Er was niks mis met mij, maar wel met een samenleving waarin een seriemisbruiker zijn gang kon gaan. Het is mis met een samenleving waarin mensen die misbruik vermoeden of ervan weten hun mond houden.’

Sommige beelden en tekstgedeelten in dit boek kunnen misschien als shockerend ervaren worden.
In Getekend voor gesprek betrekt hij de lezer namelijk zonder voorbehoud bij zijn geschiedenis en rapporteert hij over hoe de therapeutische sessies verliepen.
Hij verbeeldt in het kader van zijn EMDR-behandeling herinneringen en belevingen in tekeningen en collages.
In het boek zijn tevens als voorwoord twee brieven opgenomen, een van zijn therapeute die hem lange tijd begeleidde in zijn proces, en een van zijn oude schoolvriend Jan Knigge.

‘Ik publiceer dit relaas om psychische kwetsbaarheid meer bespreekbaar te maken, in de hoop daarmee iets voor een ander te kunnen betekenen. Én omdat het mezelf helpt bij mijn herstel. Herstellen is in mijn geval niet: iets maken wat een keer kapot is gegaan. Herstel is voor mij de goede omgang met datgene wat nu eenmaal onherstelbaar is.’

Geen traditioneel boek

Bert Hemsteede componeerde een bijzondere uitgave, die hij samenstelde in woord en beeld, met een grote aandacht voor vormgeving en uitvoering van het geheel. Het leverde een boek op dat – ondanks het trieste onderwerp – aantrekkelijk is om te lezen en te zien. Als beeldend kunstenaar zocht Bert Hemsteede bewust naar een hybride vorm van een hoogst persoonlijk verslag en een kunstenaarsboek.
Het meeste beeldende werk in het boek dateert van de laatste jaren en werd gemaakt in veel verschillende technieken, zoals collage, potlood, gouache, houtsnede en aquarel.

Bestellen

De uitgave Getekend voor gesprek – genaaid gebonden met luxe stofomslag, formaat ca 27 x 23 cm, 88 pagina’s binnenwerk, genummerd en gesigneerd, oplage 200 exx – is te bestellen via de website van Philip Elchers. In ieder exemplaar is een genummerd en gesigneerd linodrukje op Japans papier bijgesloten.
Het boek is ook te bestellen via de betere Nederlandse en Vlaamse boekhandel.

> Het nieuwe adres van de website van Bert Hemsteede luidt: www.berthemsteede.nl