Willem Jan van Wijk, In karmijn – luxe editie, Belcampo Reeks

 10,50

Beschrijving

Het Belcampo Stipendium is een door de Provincie Groningen ingestelde, tweejaarlijkse prijs met een daaraan verbonden opdracht tot het schrijven van een essay, novelle of dichtbundel, bij voorkeur verbandhoudend met Groningen. In 2002 werd het stipendium toegekend aan de Groninger dichter Willem Jan van Wijk (Vlijmen, 1943).

Van Wijk debuteerde in 1966 in De Groene Amsterdammer. Vanaf 1992 doceert hij muziek aan het Groninger Zernikecollege, waar hij poëzielessen lanceerde en poëzieavonden organiseert. Van Wijks nimmer aflatende promotie onder jongeren werd in 1996 opgemerkt door dagblad Trouw en door Teleac, die er respectievelijk een artikel en een tv-uitzending aan wijdden.

Namens de jury sprak Max Niematz een gloedvolle feestrede uit. Volgens de jury kenmerkt Van Wijks werk zich door ‘een klein stemgeluid’, waarmee uitdrukkelijk bedoeld wordt dat de gedichten eerder excelleren door haarscherp en trefzeker taalgebruik dan door verbaal geweld. Hij heeft enkel het hoogst nodige aan middelen nodig om een schijnbaar onbeduidende affaire uit te vergroten tot een aangelegenheid van belang. Verderop in het juryrapport worden Van Wijks gedichten bedachtzaam en muzikaal genoemd. Niet voor niets vindt de jury het compacte taalgebruik van de geboren Brabander ‘typisch Gronings’. Niet zo verwonderlijk, want voor Van Wijk is Groningen dan ook zo langzamerhand zijn theatrum mundi waar hij alles scherp waarneemt, en er nuchter en eigenzinnig commentaar op levert.

De dichtbundel In karmijn verscheen als cahier.
Het binnenwerk telt 36 pagina’s. Formaat: 21 x 14,5 cm.

• genummerde en gesigneerde editie, oplage 150