Ploegmonografieën 9, Wobbe Alkema

 35,00

Het absolute, het heldere

De uitgave Wobbe Alkema – Het absolute, het heldere verschijnt in het kader van de gelijknamige tentoonstelling van 15 maart 2009 tot 14 juni 2009 in het Groninger Museum i.s.m. Philip Elchers. Het boek is het negende deel in de serie monografieën over Ploegkunstenaars.
Wobbe Alkema (1900-1984) was een opvallende kunstenaar, die vrijwel geheel zelfstandig een eigen, abstracte schilderkunst ontwikkelde. In de jaren twintig was hij binnen de kunstenaarsgroep De Ploeg een eenling, omdat hij zich afsloot voor het expressionisme.

Beschrijving

Wobbe Alkema – Het absolute, het heldere met tekstbijdragen van Doeke Sijens, Sjoerd van Faassen en August Hans den Boef, bevat een uitgebreid biografisch artikel dat de carrière van Alkema volgt. Hierbij ligt het accent niet alleen op de jaren twintig, zoals in andere publicaties tot nu toe het geval is geweest. Van meubelmaker werd Alkema bouwkundig tekenaar, om in de crisisjaren als ‘vader’ van een jeugdherberg het hoofd boven water te houden. Vanaf 1939 was hij bouwkundig opzichter, een functie waarin hij zeer succesvol was en waarmee hij pas ver na zijn pensioen zou stoppen.

Het abstracte werk van Alkema uit de jaren twintig is van een uitzonderlijk niveau. In het boek is hiervan het grootste deel afgebeeld.
Alkema’s latere werk is weliswaar minder dwingend, maar werd nog steeds gevoed door zijn unieke vorm van reflectie op de werkelijkheid. De contacten met Belgische kunstenaars in de jaren twintig zijn voor Alkema van grote betekenis geweest. Hij voelde zich door deze kunstenaars gesteund en geïnspireerd. In het boek is een essay opgenomen, waarin de theorieën van De Stijl en de Vlaamse constructivisten nader uitgelegd en vergeleken worden.

• 128 pagina’s, opgeplakte schutbladen
• 23,9 x 32,3 cm
• luxe gebonden boek in half linnen/half papier met foliedrukwerk
• binnenwerk geheel in kleur op twee papiersoorten
• ISBN 978 90 71691 69 0