Ploeg Jaarboek 2001/2

 22,50

Beschrijving

De presentatie van het Ploeg Jaarboek 2001/02 vond plaats op 23 mei 2003 en het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Jacques Wallage, burgemeester van Groningen en voorzitter van de Stichting H.N. Werkman.

Omdat alles over De Ploeg nog steeds in beweging is, leek een jaarboek als verzamelpunt voor verslaggeving en informatie over deze nationaal en internationaal befaamde kunstenaarsvereniging ideaal.
De redactie, bestaande uit Doeke Sijens en Han Steenbruggen, verzamelde artikelen over museale aanwinsten, ontdekkingen, kunsthistorische beschouwingen over tentoonstellingen, afzonderlijke werken of een heel oeuvre.

Het eerste jaarboek omvat de periode 2001/02. Een periode waarin belangwekkende zaken de aandacht trokken. Zo was er de overheveling van het volledige Werkmanarchief van het Stedelijk Museum in Amsterdam naar het Groninger Museum. Voor het Groninger Museum van grote betekenis omdat het de geschiedenis van De Ploeg vervolmaakt. Daarmee kon ook het wetenschappelijk onderzoek naar Werkman worden uitgebreid. Dieuwertje Dekkers, verbonden aan de vakgroep kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen, kon in staat gesteld worden onderzoek naar Werkman te doen. Het Ploeg Jaarboek 2001/02 heeft de primeur van haar eerste publicatie over Werkman.
Han Steenbruggen schrijft over twee belangrijke aanwinsten: Jan Wiegers’ Portret van Hermann Scherer (dat onder een stilleven uit de jaren dertig verborgen bleek te liggen) en het druksel Gevel uit 1925 van Werkman.
Een volledige lijst van en een toelichting op aanwinsten van het Groninger Museum en Stichting De Ploeg over de periode 12-10-2001/31-12-2002, de vermelding van aanwinsten in andere openbare collecties en recent verschenen publicaties dragen daar zeker aan bij.

Genaaid gebonden boek met een hardcover omslag, voorzien van foliedrukwerk; het binnenwerk telt 92 pagina’s in fullcolour.

• enige editie, oplage 2.000