Jan van den Noort, De hand in eigen boezem – waterkwaliteit in het Hoogheemraadschap van Delfland 1888-2003

 32,50

Over het Hoogheemraadschap van Delfland is veel gepubliceerd. Nog niet eerder kwam een beschrijving van de twintigste eeuw tot stand.
Om hierin te voorzien besloot het bestuur van het hoogheemraadschap om de historicus dr. Jan van den Noort uit te nodigen een onderzoek naar deze periode te verrichten en het resultaat daarvan te boek te stellen. Het onderzoek werd in mei 2001 aangevat.
Het resultaat van zijn inspanningen is een boek waarin het accent ligt op de toenemende aandacht voor waterkwaliteit.

Artikelnummer: 1058 Categorieën: , Tags: ,

Beschrijving

Het Hoogheemraadschap van Delfland is niet alleen een van de oudste waterschappen van Nederland, het is ook de samenballing van nogal wat moderne problemen en uitdagingen. Met ruim 1,3 miljoen inwoners is Delfland tevens het dichtstbevolkte waterschap van Nederland.
Het is treffend, maar als er iets in Nederland gebeurt, in Delfland gebeurt het allemaal tegelijkertijd: verstedelijking, waterproblematiek, agrarische problematiek, afvalwaterproblematiek, noem maar wat op, in een zeer compact gebied met een steeds groeiende bevolking. Dat alles maakt het werk natuurlijk zeer boeiend.

Dit boek geeft een totaalbeeld van het Hoogheemraadschap van Delfland in de periode 1888-2003. Het toont de landschapsgeschiedenis van het gebied tussen Rotterdam en Den Haag. Water en waterkwaliteit vormen hierbij het bindend element. De auteur gaat na een goed gefundeerde inleiding per hoofdstuk in op zaken als veenvorming, aan- en afvoer van oppervlaktewater, afvalwater, waterzuivering en verzilting. Met name aan de zuivering van afvalwater wordt veel aandacht besteed.
Door middel van grafieken, tabellen en veel historische informatie, krijgt de lezer een goed inzicht in deze materie. Alle hoofdstukken worden systematisch maar niet volkomen los van elkaar behandeld. Dit gegeven maakt dit boek toegankelijk voor een breed publiek. Tevens toont het aan dat aquatisch onderzoek leidt tot meer kennis van het oppervlaktewater en de toepassingen daarvan bij het beheer.
Het geheel is voorzien van kleuren- en zwart-wit-foto’s, landkaartjes en afbeeldingen van enkele historische prenten. Diverse bijlagen en een literatuuroverzicht completeren dit aanbevelenswaardige boek. Met register.

Geen uitgave van Philip Elchers maar wel vormgegeven onder regie van Flip Ekkers en zijn ontwerpbureau Ekkers & Paauw.
De enkele nog beschikbare exemplaren zijn spiksplinternieuw.