Diederik Ninck Blok, De Groninger Zilverkamer

 24,50

Het boek De Groninger Zilverkamer geeft een breed overzicht en een goede indruk van de opzet van de collectie.
Het is bewust geen wetenschappelijke uitgave, maar een catalogus boordevol prachtige afbeeldingen van fotograaf Hans Westerink, voorzien van een aantal essentiële gegevens.

Waar mogelijk wordt er interessante, historische achtergrondinformatie gegeven over de Groninger zilversmeden. Een beroepsgroep van ambachtslieden die niet altijd even gemakkelijk konden voorzien in hun levensonderhoud. Maar die wellicht dankzij hun volkseigen doorzettingsvermogen door de eeuwen heen een zilvercollectie hebben opgebouwd die absoluut de moeite waard is om gezien en gekend te worden.

Beschrijving

Op 15 juli 1999 werd de Stichting SNS-fonds Eemsmond opgericht met onder meer het oogmerk om de historie en cultuur van Appingedam onder de aandacht te brengen.
Na aankoop van een staande klok met speelwerk, gemaakt in de 18e eeuw in Appingedam, en een paar zilveren voorwerpen werd het plan opgevat om in de komende jaren een collectie van antieke zilveren voorwerpen uit Appingedam en omgeving samen te stellen. Gaandeweg besloot de Stichting om ook Stad-Groningse en provinciale objecten te verwerven.

Museale en unieke objecten, maar ook bijna alledaags gebruiksgoed zijn er te zien in de twee indrukwekkende ruimtes in het historische pand van De Groninger Zilverkamer.
Wat opvalt, is het unieke feit dat vooral in de 19e eeuw naast de steden Groningen, Appingedam en Winschoten in liefst meer dan 35 dorpen in de provincie een of meer zilversmeden actief waren.
Terwijl heel Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw overspoeld werd met zilverwerk uit onder andere Schoonhoven en Voorschoten, probeerden de plaatselijke zilversmeden gewoon door te werken zoals ze gewend waren, ondanks het feit dat opdrachten steeds meer uitbleven en het uitoefenen van het vak een struggle for life werd.

De uitgave De Groninger Zilverkamer is een gebonden boek met een hardcover en geheel uitgevoerd in kleur.
Het formaat is circa 24 x 17 cm en telt een binnenwerk van 158 pagina’s.
Bestuursvoorzitter van de Groninger Zilverkamer P.J. Doornbos voorzag de uitgave van een kort voorwoord.