Bert Andreae, Voorste scherm, voorlaatste stand – De smalste kier als ruimste venster – luxe editie

 100,00

Naast de hoofdtitel Voorste scherm, voorlaatste stand heeft de uitgave van Bert Andreae ook een ondertitel: De smalste kier als ruimste venster.
Bovendien is er vervolgens nog een sub-ondertitel: Het doorgronden van een beeldtaal middels autobiografisch veldwerk.
En blijkbaar zijn deze benoemingen nog niet genoeg, want hierna volgt nogmaals een toelichting op de hoofdtitel van zijn boek: Uitpluizen van wolligheden, inspelen op het plausibele, sleutelen aan factoren, jongleren met fricties.

Al op de titelpagina van zijn kunstwerk-in-boekvorm – van een kunstenaarsboek is eigenlijk geen sprake vanwege de cleane uitvoering en vormgeving van het werk – excelleert Andreae in een spel van overmatige explicaties waarvan het maar de vraag is of de lezer/kijker er een steek wijzer van wordt. )*

Beschrijving

De toelichtende tekst die Henk ter Bogt bij dit werk van Bert Andreae scheef, was het gevolg van het verzoek van uitgever Flip Ekkers om een zogenaamde ‘loopplank’-tekst te maken en daarmee het werk toegankelijker te maken voor een geïnteresseerd publiek.
Ter Bogt, die Andreae al lang kent, is werkzaam als hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.
Zijn toelichting gaf hij als titel Bert Andreae – ratio en romantiek:

…Waarom dit hele verhaal over weten, kennen, aftasten en koersen op het gevoel; waarom schiet me dit zo te binnen? Waarom begin ik erover, als ik zit te denken over het boek van Bert Andreae? Misschien – ik weet dat ik eigenlijk geen etiketten mag plakken, maar toch – misschien omdat ik het werk van Bert en dit boek vind getuigen van ordening, weten en kennen, maar ook van aftasten, gevoel en fantasie, of in elk geval een streven naar dat alles. En het liefst dat alles tegelijk en zo gepresenteerd dat het er op het eerste oog allemaal heel gestructureerd, schematisch en ‘logisch’ uitziet.
Misschien dus die rationele romantiek. Maar dan wel op zo’n manier dat de romanticus, de ‘fantast’ die misschien ook aanwezig is in de maker van dit boek, zich in eerste instantie niet al te veel hoeft bloot te geven.

Het boek dat in een standaard en een luxe editie verschijnt bestaat uit teksten (verhalende fragmenten, lijsten en opsommingen) en tekeningen in potlood.
Het geheel oogt als een conventioneel opgezet boek in geïllustreerde hoofdstukken met een zweem van wetenschappelijkheid. Maar op het moment dat de lezer het nauwkeuriger gaat ‘lezen’ openbaart zich een volstrekt eigen werkelijkheid. En alhoewel de ‘vertelling’ zich moeilijk laat begrijpen, ontstaat snel de beleving dat de constructie met grote zorg en consistentie is opgebouwd en uitgewerkt.

Henk ter Bogt:
‘Voorste scherm, voorlaatste stand’ is wat mij betreft een boek met een heel precieze en mooi vormgegeven uitwerking van iets volstrekt persoonlijks, namelijk een door Bert vertelde reis door de tijd en zijn leven als kunstenaar en van zijn opvattingen over wat er komt kijken bij het maken van een tekening.

En vervolgt met:
Tegelijkertijd is het, denk ik, vooral een vertelling en overdenking van wat zich op basis van de ‘feiten’ afspeelt in het hoofd van de tekenaar, de persoonlijke ordening en vormgeving van die feiten en de ideeën en particuliere ‘bedenksels’ en interpretaties rondom de feiten heen.

) * Voor wie graag meer wil weten over deze uitgave:
• za 8 april om 16.00 uur bij Philip Elchers
explicage
(soort finisage) met toelichting op het hermetische werk van Bert AndreaeVoorste scherm, voorlaatste stand met Henk ter Bogt

Luxe editie
Het boek is genaaid gebonden en heeft een hardcover.
Het telt in totaal 70 pagina’s binnenwerk en werd gedrukt in de kleuren zwart en blauw op 160 grams zuurvrij ivoor getint houtvrij offset.
De luxe editie verscheen in een eenmalige oplage van 20 genummerde en gesigneerde exemplaren, die samen met een door de kunstenaar met de hand gemaakt zogenaamd appendigram werd opgeborgen in een speciale opberg-stofomslag.
In de afgebeelde foto’s zijn verschillende stadia van deze multiple te zien, waarbij delen kunnen draaien en omgeklapt worden. Ieder exemplaar heeft dezelfde constructie maar is in zijn figuratie afwijkend.

Naast deze luxe editie verscheen eveneens een standaard editie.