Rondom Mooi Marginaal bij Philip Elchers

Vanaf vrijdag 12 februari 2010 is onder de titel Een keuze van Philip Elchers  een expositie ingericht met eerder uitgebrachte bibliofiele uitgaven van Philip Elchers en uitgaven uit de particuliere collectie van Flip Ekkers. Aan de wanden wordt beeldend werk tentoongesteld van de uit Quedlinburg afkomstige Duitse kunstenaars Martin Straka en Anke Straka.

Philip Elchers heeft inmiddels een lange traditie wat betreft de productie van bibliofiele uitgaven. Eigenlijk vanaf het eerste begin van de uitgeverij rond 1985 was het Flip Ekkers’ ambitie om juist boeken te realiseren die pasten in deze traditie van ambachtelijk uitgevoerde boeken. Met meer dan speciale aandacht voor de vorm, de uitvoering en de gebruikte materialen.
Maar daarnaast heeft hij ook altijd zelf uitgaven verzameld op dit gebied. Soms ter inspiratie voor eigen uitgaven, maar minstens zo vaak uit eigen liefhebberij. En zo ontstond een bescheiden, maar toch opvallend brede verzameling van uitgaven op vooral literair en beeldend gebied. Continue Reading →